Medzilaborce

! Uzavretie pohranično priechodovej stanice Medzilaborce – Lupków od 14.01.2011 podľa ZAN-u 5-56-2011 !

! Zrušenie ZANu pre pohraničný priechod Medzilaborce – Lupków; oznam PKP !

! Cez túto PPS nie sú povolené prepravy NT tried: 5.2 (organické peroxidy), 6.2 (infekčné látky), 7 (rádioaktívne látky) a 9 (rôzne nebezpečné látky a predmety) !

Prechod                                         

Medzilaborce / Lupków

Pracovná doba na PPS: podľa potreby
Kontakty na PPS: zabezpečuje pracovisko Strážske
tel.: +421 911 912 011
e-mail: Vozdisp.Strazske@zscargo.sk 
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: C - 3
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: Otvorený pre zásielky látok a predmetov iba tried 1, 2, 3, 4.1, 4.2 a 4.3, 5.1, 6.1, 8 RID.
Otvorený iba pre vozňové zásielky.
Uzavretý pre zásielky, ktoré v dovoze do Slovenskej republiky podliehajú spotrebnej dani.
Uzavretý  pre  zásielky  kombinovanej  dopravy:
          -návesové súpravy vrátane  vozňov Ro –La.
Uzavretý pre zásielky s neobvyklými rozmermi, ktoré nie je možné naložiť na  jeden vozeň.
Uzavretý pre prepravné pomôcky.
Uzavretý pre zásielky nebezpečných odpadov v zmysle Bazilejskej dohody.
Uzavretý pre zásielky s nápravovým tlakom prekračujúci 19,6 t/os.
Uzavretý pre zásielky vo vozňoch s vymeniteľnými podvozkami (poľská skratka WNP) (bývalé republiky SNŠ).
Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 46029095 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B