Dozorná rada

Je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada má 6 členov.

Členovia dozornej rady

Meno Pozícia

Ing. Ján Lupták

predseda dozornej rady

Ing. Jaroslav Mikla

člen dozornej rady

Ing. Ivan Gránsky

člen dozornej rady

Ing. Bartolomej Kun

člen dozornej rady

Mgr. Zita Verčíková

člen dozornej rady

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 46029095 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B