Predstavenstvo

Je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.

Členovia predstavenstva

Ing. Martin Vozár, MBA Ing. Miroslav Hopta
Predseda predstavenstva
Generálny riaditeľ
Podpredseda predstavenstva
Riaditeľ Úseku prevádzky

 

Ing. Róbert Nemčík, PhD. Ing. Ľubomír Kuťka 
     Člen predstavenstva  
Člen predstavenstva
Riaditeľ Úseku služieb
železničných koľajových vozidiel

 

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 46029095 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B