Ing. Ľubomír Kuťka

Člen predstavenstva, riaditeľ Úseku služieb železničných koľajových vozidiel

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2016 – súčasnosť
Člen predstavenstva a riaditeľ Úseku služieb ŽKV Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., Bratislava

2005 – 2016
Riaditeľ Sekcie údržby a opráv ŽKV Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., Bratislava

1997 – 2005
Rôzne pracovné pozície v železničnom sektore

VZDELANIE

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 46029095 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B