Ing. Miroslav Hopta

Podpredseda predstavenstva, riaditeľ Úseku prevádzky

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2016 – súčasnosť
Podpredseda predstavenstva Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., Bratislava

2012 – 2016
Riaditeľ Úseku prevádzky Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., Bratislava

2005 – 2012 
Vedúci oddelenia a riaditeľ sekcie na Úseku prevádzky Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., Bratislava

1989 – 2005
Rôzne pracovné pozície v železničnom sektore

VZDELANIE

Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky železničnej dopravy

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 46029095 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B