Prepravno-tarifné oznamy

Číslo

                       Predmet

 Platnosť

44_2017 Vozňové plachty 01.01.2018
43_2017 Produkty CIT - Príručka k nákladnému listu CIM/SMGS (GLV-CIM/SMGS) - Zmeny a doplnenia 06.12.2017
42_2017 Tarifa pre prepravu vozňových zásielok - TR1 - 1111.00 - Zmeny a doplnenia 01.01.2018
41_2017 Viazacie prostriedky 01.01.2018
40_2017 TR 6/N - Zoznam staníc v Slovenskej republike - nákladná preprava  - Zmena 10.12.2017
39_2017 Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (Ž PP/N) – Zmeny a doplnenia 01.01.2018
38_2017 Jednotný kilometrovník pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru DIUM (tarifa 8700.00) - Zmeny 10.12.2017
37_2017 Obchodné podmienky pre poskytovanie vlečkových služieb - Zmeny 01.01.2018
36_2017 Zásady platobného styku a zúčtovania platieb medzi zákazníkmi a Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s. za realizované prepravné a/alebo ostatné služby v nákladnej preprave – Zmeny a doplnenia 01.01.2018
35_2017 Traťové triedy 04.09.2017
34_2017 Tarifa pre prepravu vozňových zásielok - TR1 - 1111.00 - Zavedenie  01.01.2018
33_2017 Tarifa pre prepravu vozňových zásielok - TR1 - 1111.00 - Zrušenie 01.01.2018
32_2017 Plombovanie vozňov a UTI 06.10.2017
31_2017 TR 6/N - Zoznam staníc v Slovenskej republike - nákladná preprava  - Zmena 08.09.2017
30_2017 Vozňové plachty 01.08.2017
29_2017 Slovensko-ukrajinská nákladná tarifa pre prepravu vozňových zásielok (SUT) 5622.00 - Zmeny a doplnenia 20.07.2017
28_2017 Produkty CIT - Príručka k nákladnému listu CIM/SMGS (GLV CIM/SMGS) - Zmeny a doplnenia 03.07.2017
27_2017 Poučný list o preprave nebezpečného tovaru 01.07.2017
26_2017 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm SLOVENSKO/POĽSKO - UKRAJINA - RUMUNSKO (Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Zmeny a doplnenia 01.07.2017
25_2017 Naloženie a zabezpečenie vozňových zásielok kovového šrotu - Zmena 01.04.2017
24_2017 Jednotný kilometrovník pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru DIUM (tarifa 8700.00) - Zmeny 01.07.2017
23_2017 Produkty CIT - Príručka k nákladnému listu CIM/SMGS (GLV CIM/SMGS) - Zmeny a doplnenia 01.07.2017
22_2017 Dohoda SMGS - Zmeny a doplnenia 01.07.2017
21_2017 TR 6/N - Zoznam staníc v Slovenskej republike - nákladná preprava  - Zmena 01.06.2017
18_2017 Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.
(Ž PP/N) - Zmeny a doplnenia
01.04.2017
17_2017 Nakladacie predpisy
Praktický kódex pre nakladanie a vykladanie tovarov v železničných nákladných vozňoch
Zväzok 2 Tovary - Zavedenie
01.04.2017
16_2017 Smernice nakladania UIC
Zväzok 2 Tovary - Zrušenie
01.04.2017
15_2017 Nakldacie predpisy
Praktický kódex pre naloženie a zabezpečenie tovarov v železničných nákladných vozňoch
Zväzok 1 Zásady - Zavedenie
01.04.2017
14_2017 Smernice nakladania UIC
Zväzok 1 Zásady - Zrušenie
01.04.2017
13_2017 Produkty CIT - Príručka k nákladnému listu CIM/SMGS (GLV CIM/SMGS) - Zmeny a doplnenia 10.05.2017
12_2017 Harmonizovaná nomenklatúra tovarov - Zavedenie 01.05.2017
11_2017 Harmonizovaná nomenklatúra tovarov - Zrušenie 30.04.2017
10_2017 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Švédsko - Maďarsko
(Železničná nákladná tarifa SUGT - 9624.00) - Zrušenie
21.03.2017
9_2017 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Slovensko/Poľsko - Ukrajina - Rumunsko
(Železničná nákladná tarifa SUR 8859.00) - Zmeny a doplnenia
01.04.2017
8_2017  Zoznam staníc v Slovenskej republike - TR 6/N - Zmena 20.01.2017 
7_2017  Smernice nakladania UIC - Zmena  01.01.2017 
6_2017  Slovensko-ukrajinská nákladná tarifa pre prepravu vozňových zásielok (SUT) 5622.00 - Zavedenie  01.01.2017
5_2017  Slovensko-ukrajinská nákladná tarifa pre prepravu vozňových zásielok (SUT) 5622.00 - Zrušenie  01.01.2017 
4_2017 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok
Poľsko/Slovensko/Maďarsko - Rumunsko
(Železničná nákladná tarifa PSURT) - Zavedenie
01.01.2017
3_2017 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok
Poľsko/Slovensko/Maďarsko - Rumunsko
(Železničná nákladná tarifa PSURT) - Zrušenie
01.01.2017
2_2017 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Slovensko/Poľsko - Ukrajina - Rumunsko
(Železničná nákladná tarifa SUR 8859.00) - Zavedenie 
01.01.2017 
1_2017 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Slovensko/Poľsko - Ukrajina - Rumunsko
(Železničná nákladná tarifa SUR 8859.00) - Zrušenie
01.01.2017

 

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 46029095 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B